Pacient

eAmbulance

Kompletní informace o možnosti elektronického objednávání pacientů.

O pobytu v nemocnici

Vše, co byste měli vědět o pobytu v nemocnici ...

Parkování v nemocnici

Nový systém parkování od 1. 11. 2015 v Nemocnici Třebíč usnadnil přístup klientů k čekárnám a ordinacím. Své automobily teď mohou parkovat přímo u jednotlivých pavilonů. Naprostá většina parkovacích míst v těsné blízkosti...

Vyřizování stížností

Informace o možnostech podání stížností a postupu jejich vyřizování.

Kvalita a bezpečí

Informace o politice kvality a procesu akreditace Nemocnice Třebíč.

Práva a povinnosti pacientů

Práva pacienta(podle zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách)Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li tento zákon jinak.Pacient má právo na poskytování zdravotních...

Služby poskytované s písemným souhlasem pacienta

Přehledný seznam služeb vyžadujících písemný souhlas pacienta.

Ceníky placených služeb a péče

Seznamy všech placených služeb včetně nabídy masáží a cvičení poskytovaných rehabilitačním oddělením.   

Nadstandardní pokoje

Jednolůžkové pokoje umožňují zachování soukromí, klidného a příjemného prostředí po celou dobu Vaší hospitalizace.

Občerstvení a obchod s doplňkovým zbožím

Obchod a občerstvení otevřené v přízemí pavilonu M Nemocnice Třebíč nabízí hospitalizovaným a ambulantním klientům i dalším návštěvníkům studené i teplé potraviny, noviny a časopisy, základní hygienické potřeby,...

Pacienti Nemocnice Třebíč si mohou půjčit tablety

Nabízí pacientům možnost zapůjčit si počítačový tablet (iPad) a připojit se k internetové síti.

Zdravotnická dokumentace

Popis možností pořizování kopií a výpisů zdravotnické dokumentace

Chování personálu

Etický kodex pracovníků Nemocnice Třebíč 

Laktační poradna

Doplňkové lekce předporodní přípravy týkající se novorozence a péče o něj, včetně přípravy ke kojení v těhotenství.

Kamerový systém

V Nemocnici Třebíč je z důvodů ochrany majetku a zajištění bezpečnosti provozován kamerový systém.  Je tvořen 21 kamerami. Všechny kamery jsou s možností barevného záznamu. Doba archivace záznamů je stanovena a nastavena na...

POCHVALY PACIENTŮ

Dne 7. 2. jsem byl přijat na oddělení chirurgie za účelem operace pupeční kýly. Od samého začátku, tedy od prvotřídního přijetí, až do propuštění jsem byl od všech zaměstnanců oddělení pečlivě opečováván. Na všechny...

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance