Rychlé vyhledávání na stránkách 

AKTUÁLNĚ

Výzva návštěvníkům

Vážení návštěvníci,

parkujte v areálu Nemocnice Třebíč pouze na vyhrazených místech. Dopravní situaci v areálu komplikuje rozsáhlá výstavba, omezený výjezd na jednu bránu i průjezd sanitních vozů ZZS. Nedodržením dopravního značení dochází k ohrožení majetku, ale i zdraví. Omezený výjezd a s tím spojené komplikace jsou jen dočasné a s dokončením stavby nového pavilonů se zlepší i pakování.

Prosíme Vás, buďte ohleduplní a opatrní, respektujte dopravní značky.       
 
Ing. Eva Tomášová
ředitelka Nemocnice Třebíč


Dar Nadace Křižovatka

Nadace Křižovatka předala dnes darem 16 monitorů dechu na Novorozenecké oddělení Nemocnice Třebíč, p.o. . Tyto přístroje budou hlídat nově narozené děti, ohrožené Syndromem náhlého úmrtí. Dar Nadace Křižovatka, 16 monitorů dechu Babysense II,má hodnotu 47.520,- Kč.
Přístroje byly zakoupeny s pomocí finančních darů společností České dráhy, VH MONT stav, Pletex, Alfeko a RWS. Monitory dechu převzala z rukou dárců ředitelka Nemocnice Třebíč Ing. Eva Tomášová a MUDr. Alena Holubová, primářka novorozeneckého oddělení.