Odborná veřejnost

Vzdělávání zdravotníků

Cyklus seminářů a přednášek Purkyňky

Vzdělávací centrum pro fyzioterapeuty Nemocnice Třebíč

Krajské edukační centrum - Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků (Třebíč)

Rezidenční místa

Pravidleně aktualizované informace k výběrovým řízením na rezidenční místa.

Etická komise

Funkci etické komise pro Nemocnici Třebíč zabezpečuje na základě písemné dohody poskytovatelů zdravotních služeb Etická komise Nemocnice Jihlava.

Lékařská knihovna

Lékařská knihovna SVI je součástí Nemocnice Třebíč. Knihovní fond je majetkem nemocnice. Specializace knihovny tkví v lékařských oborech, zejména vnitřním a všeobecném lékařství.

Pavilon chirurgických oborů

(pro aktualizaci fotografie z kamery stiskněte obnovit stránku nebo F5 - frekvence cca 5 min)  Název akce:    Pavilon chirurgických oborů (PCHO) Investor:    Kraj Vysočina Projektant:    ATELIER PENTA v. o....

Fyzioterapie u sportovců

Lektor: Mgr. Kateřina Honová Termín: 22. – 23. 6. 2018 Cena: 2.000,- Kč vč. DPH Odborný kurz nabízí komplexní pohled na vyšetření a terapii nejčastějších přetížení vznikajících při sportu. Úvodní teoretická část je...

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance